Yasuaki Kobayashi (小林 康明)

お茶の水女子大学シミュレーション科学・生命情報学教育研究センター
北海道大学電子科学研究所・准教授